Klimakampen-mr.no

Hvorfor tenke miljø?

Miljø- og klimasaker er i vinden som aldri før, med en målrettet klimasatsing på en rekke arenaer. På enkelte områder har klima og miljø skapt såpass engasjement at man har utviklet egne interesseorganisasjoner som fronter spesifikke synspunkter i debatten. Men hvorfor har klimasaken fått så stor oppslutning som den har gjort de siste årene? Hva er det med dette temaet som gjør at det kan oppta stadig flere enkeltmennesker, bedrifter, politiske partier og organisasjoner?

Vi har her sett på noen av aspektene ved klimasaken, og hvordan den strekker seg tilbake i tid, hvordan den angår oss som lever her og nå, og ikke minst – hvorfor klima- og miljøspørsmålet er så sterkt knyttet til framtiden.

Videre på denne siden kan du lese mer om temaet miljøvennlig tankegang, og du kan få gode tips til hvordan du kan leve en mer miljøvennlig hverdag.

Det historiske perspektivet

Spørsmålet om hvordan vi behandler planeten vår handler mye om historien. De ressursene vi sitter på i dag, som for eksempel petroluem, har blitt utviklet under havet gjennom millioner av år. Det er ikke gitt at disse ressursene skal hentes ut akkurat i dag – eller i morgen. I tillegg argumenterer mange med at de nålevende generasjoner har arvet Jorden fra tidligere generasjoner, og at man kun har den til låns. For dem handler det derfor om respekt, og om å ta vare på det som mennesker i omlag 200 000 år har har klart å forvalte, uten å ødelegge livsgrunnlaget for mange av artene som bor på planeten.

Det norske miljøengasjementet oppsto for alvor på 70- og 80-tallet, med organisasjoner som Blekkulfs Miljødetektiver og Bellona. Disse ble etterhvert tonegivende for debatten, og tiltrakk seg stort engasjement fra henholdsvis barn og ungdommer.

Samtiden og framtiden

I dag kan man allerede oppleve konsekvensene av klimaendringene. Om disse er menneskeskapte eller ei, er det fortsatt uenighet om, men forskerne og de aller fleste bidragsyterne i debatten er enige om at de endringene vi har vært vitne til de siste årene er menneskeskapte.

Noen av disse konsekvensene er blant annet smeltende poler og økt havnivå, arter som dør ut, og intenst klima med ekstremvær, slik som mer tørke og mer flom. Dersom man ønsker å hindre videre endringer, må man gjøre noe i dag. En del av endringene er dessverre irreversible, noe som er årsaken til at man for eksempel snakker om togradersmålet . Det er på mange måter ikke ideelt med en temperaturøkning på to grader, men dette er det minste onde forskerne kan se for seg dersom vi tar grep i dag. Dette skyldes at det tar lang tid fra man setter inn grep, til endringene faktisk inntreffer.

For klimaforkjempere handler det om at vi som lever på planeten i dag, må være med og skape disse endringene, slik at Jorden blir levedyktig også for de framtidig generasjonene.

deejay