Klimakampen-mr.no

Hva sier forskerne?

Forskerne er i dag så og si enige om at klimaendringene er menneskeskapte. Professor Dorthe Dahl-Jensen ved Københavns Universitet sier til Forskning.no at det blant 99% av forskerne ikke er noen som helst tvil om at det er drivhusgassene som er skyld i temperaturøkningen.

Videre er de klare på at samfunnsmessige endringer må skje i dag, dersom det skal rekke å ha noen positiv effekt i morgen. På grunn av tregheten i systemet, vil nemlig CO2-nivået fortsette å stige selv etter at vi har redusert utslippene.

Forskerne kan følge utviklingen nøye, ved at de måler konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. Dette har de gjort helt siden 1970-tallet, noe som har gitt dem gode forutsetninger for å se hvordan forandringen har vært over tid.

Det er viktig å være klar over at det ikke er drivhuseffekten i seg selv forskerne er bekymret over, men økningen av den. Uten drivhuseffekten vil ikke Jorden være beboelig for mennesker, da det ville blitt alt for kaldt her. Drivhuseffekten hjelper sollyset å trenge gjennom atmosfæren. En økning vil imidlertid være problematisk, da det potensielt blir for varmt for mange av artene som lever på kloden i dag – også menneskene.

deejay