Klimakampen-mr.no

Hva er togradersmålet?

Et viktig tema i miljødebatten er det såkalte togradersmålet. Men hva er egentlig dette? Her ser vi litt nærmere på hva dette innebærer, og hvorfor det er så sentralt i ulike forskerfora og politiske debatter.

En historisk tålegrense

Ser man tilbake i historien på mennesker har opplevd av temperaturer tidligere, var det i historiske tider varmere enn det er på jordkloden i dag. Men hvorfor er det da så viktig å redusere temperaturøkningen?

Forskerne har kommet fram til at det to grader høyre temperatur er det varmeste mennesket tidligere har opplevd. Basert på en logikk om erfaringsbaserte avgjørelser, ble to grader satt som mål, da dette er en tålegrense vi vet mennesket tidligere har kunnet leve med.

I Paris i desember 2015 sluttet hele 195 land seg til det som var en omfattende avtale om å redusere klimautslippene verden over, med togradersmålet sentralt forankret. 175 av landene skrev under på avtalen i New York året etter. I mai 2017 hadde alle land unntatt Nicaragua og Syria signert. Måneden etter gjorde USAs president det klart at han trakk USA ut av avtalen , noe som skapte stor skuffelse blant miljøvernere og statsledere verden over.

deejay