Klimakampen-mr.no

Etiske utfordringer med flyreiser

I dag er det mange nordmenn som tar det for gitt at det er mulig å reise med fly til nære og fjerne destinasjoner. Likevel er det ikke lenge siden det ikke var økonomisk oppnåelig å reise med fly for de aller fleste, og tog eller bil var et mer realistisk alternativ. Fly som reisemåte er kommet for å bli, men i hvilken form vil vi fly i fremtiden?

Flyreiser og klimautfordringene

Flyreiser bidrar uten tvil til global oppvarming, i følge noen kilder står flytrafikken bak omtrent 3 % av utslippene av klimagasser. Spesielt med tanke på at det er en relativt liten andel av verdens befolkning som har mulighet å fly, er dette en stor andel.

Sammenlignet med andre fremkostmidler stiller fly heller ikke veldig godt. Hvis et tog drives med strøm produsert med vann eller vind, er det selvfølgelig et mye bedre alternativ. I forhold til bilen er regnestykket litt vanskeligere, og avhenger blant annet av hvor fullt flyet er og hvilket drivstoff bilen benytter.

Flyreiser må sees i sammenheng med det totale utslippet av klimagasser. Marginaleffekter gjør at for eksempel strøm brukt til oppvarming, som kunne vært brukt til å erstatte annen fossil energi, ikke har et klimanøytralt avtrykk. Hvis du å andre siden har oppvarming via fjernvarme, og bare bruker strøm til belysning, matlaging og lading av utstyr fra https://www.teknikkdeler.no/, kan ditt totale CO2-utslipp være mye lavere.

Skal vi ha dårlig samvittighet når vi reiser med fly?

Det finnes ikke alltid realistiske alternativer til fly tilgjengelige, for eksempel hvis du skal reise svært langt. Også på kortere strekninger er det ikke alltid at det finnes konkurransedyktige alternativer til flyet. Spørsmålet er om det har noen hensikt å ha dårlig samvittighet for å ta fly i slike situasjoner?

Selvfølgelig styres flytibudet av etterspørsel etter flyreiser. Hvis det over natten ikke var noen som ønsket å fly til Thailand, ville en rekke fly bli satt på bakken. Samtidig høres dette ikke helt realistisk ut, for mange er reiser og ferier noe som prioriteres svært høyt.

Muligheter i fremtiden

Istedenfor å helt slutte å fly, er det mulig å tenke konstruktivt og positivt rundt det å reise med fly:

  • Å kompensere for CO2-utslipp kan være et første steg. Da betaler du for at det slippes ut mindre CO2 et annet sted.
  • Alternative drivstoff vil helt sikker være noe mer kostbare, her kan forbruke bidra ved å være klare til å betale litt ekstra for flyreiser som har et mindre utslipp av klimagasser.
  • Når det finnes realistiske alternativ, som enkle reiser mellom for eksempel Oslo og Stockholm, kan det hjelpe mye å kutte ut en eller et par unødvendige flyreiser.
  • Husk at fullsatte fly er bra for klimaet, da er utslippet per kilometer mye nærmere enn fossildrevet bil.
deejay